Välkommen

till våra olika utställningar på mellersta Öland. Vi är en grupp konstnärer bestående av 17 medlemmar som visar sin konst inom måleri, skulptur och konsthantverk på Öland.

Vi är del av Konstlandskapet Öland. 

Kommande utställningar

Galleri Tiondeladan i Räpplinge under Skördefesten 28 sept - 2 okt. Läs mer


Kontakt

Ordf: Monica Rosell Larsson, tel 0733-64 35 05   Kassör: Meith Fagerqvist, tel 070-716 77 27    info@konstmellerstaoland.se